تاریخ انتشار خبر: 04 دي 1391 - ساعت 12:12:01
زندگی سید احمد خمینی کتاب می شود

زندگی سید احمد خمینی کتاب می شود

جواد کامور بخشایش، خاطره‌نگار از تحویل کتاب «زندگی و زمانه سیداحمد خمینی» به سوره مهر و همچنین اتمام نگارش خاطرات علی اصغر رباط جزی از اسرای جنگ تحمیلی خبر داد.

زندگی سید احمد خمینی کتاب می شود

جواد کامور بخشایش، خاطره‌نگار از تحویل کتاب «زندگی و زمانه سیداحمد خمینی» به سوره مهر و همچنین اتمام نگارش خاطرات علی اصغر رباط جزی از اسرای جنگ تحمیلی خبر داد.کامور بخشایش درباره منابع مورد استفاده برای نوشتن این کتاب هم گفت: بیشتر این منابع توسط موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره) منتشر شده است که از آنها استفاده کردم.

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]