تاریخ انتشار خبر: 27 آذر 1391 - ساعت 23:07:49
ایراندخت

ایراندخت

رمان ایراندخت اگر چه داستانی تاریخی‎ست اما از آن رو بر دل نشسته و با مخاطب امروز رابطه برقرار می کند که نویسنده توانسته ایده‎هایی از دنیای امروز را گرفته و با ساحت تاریخ ببرد و در قالب حکایت تاریخی داستان به طرز زیبایی بیان کند.به این ترتیب علاوه بر جذابیت های خود این داستان عاشقانه، ایراندخت از آنجا که انعکاس ایده‎هایی از این روزگار در درگذشته است، جذابیتی دو چندان پیدا کرده است.

رمان ایراندخت

نویسنده بهنام ناصح

رمان ایراندخت علیرغم اینکه از مضمونی عاشقانه برخوردار است؛ در لایه‎های دیگری از اثر، دین و مسایل دینی ایرانیان  گذشته را نیز کالبدشکافی می کند. دین در ایراندخت  از آن لحاظ زیبا جلوه می کند که مردم، موبدان و رجال حکومتی باید از آن تبعیت کنند، بدون این که بخواهند از طریق دین به ثروت و قدرت برسند. اما  برخی از افراد حکومتی در این داستان دین را دستمایه‎ای برای رسیدن به آمال و قدرت و ثروت قرار داده‎اند.

مضمون عاشقانه در این رمان نیز با بیانی لطیف و پر احساس به شکلی ملموس پرورش یافته است. در مجموع در ایراندخت، دو انگیزه مورد تاکید قرار می گیرند که برای رسیدن به آن باید جنگید. عشق و ایمان به دینی که خود انسان آن را انتخاب می کند. وقتی صحبت از دین باشد و خدا حتی عشق زمینی هم حالتی عارفانه و آسمانی به خود می گیرد. و این از نوع عشق ایراندخت و روزبه بود.

رمان ایراندخت اگر چه داستانی تاریخی‎ست اما از آن رو بر دل نشسته و با مخاطب امروز رابطه برقرار می کند که نویسنده توانسته ایده‎هایی از دنیای امروز را گرفته و با ساحت تاریخ ببرد و در قالب حکایت تاریخی داستان به طرز زیبایی بیان کند.به این ترتیب علاوه بر جذابیت های خود این داستان عاشقانه، ایراندخت از آنجا که انعکاس ایده‎هایی از این روزگار در درگذشته است، جذابیتی دو چندان پیدا کرده است.

ماجرای اصلی این رمان برمحور شخصیت سلمان فارسی می گردد.

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]