اخلاق
  • انسان سازی در قرآن

    انسان سازی در قرآن

    دادن طرح کلی در زمینه اخلاق با رویکرد قرآنی ویژگی اصلی کتاب "انسان سازی در قرآن" اثر علامه مصباح یزدی است که خلاصه و ویرایش شده اثر سه جلدی "اخلاق در قرآن" ایشان می باشد.این کتاب یک کتاب درسی است و ما در مرکز تخصصی فلسفه یک ترم در محضرش بودیم. سیر منطقی مباحث و استفاده از قرآن در استنباط مسایل اخلاقی از ویژگی های اثر است.

  • قطره ای از دریا

    قطره ای از دریا

    کتاب قطره‌ای از دریا در بردارنده‌ی داستان‌هایی آموزنده از کتاب الغدیر است که توسط محمدحسین صفاخواه جمع‌آوری و بازنویسی شده است.