فهرست تصویری

یادداشت

یادداشت هفته

نگاهی به نامزدهای بخش داستان کوتاه هفتمین جایزه جلال
IMAGE


هفت سال است که جایزه‌ای دولتی و جدید در بین جوایز حوزه کتاب تولد یافته و عنوان معتبرترین و گرانبهاترین جایزه ادبی کشور را به خود اختصاص داده است. جایزه جلال هر سال پس از بررسی آثار توسط اساتید فن در چهار حوزه ی  داستان، نقد ادبی،تاریخ نگاری و مستند نگاری جوایز خود را به آثار برجسته بدیع و پیشرو در آن حوزه  که  در راستای تولید فکر ادبی هنری اسلام گرا ویا تقویت روحیه انتقادی علمی نسبت به ترجمه‌های موجود ادبی و هنری باشد اختصاص می دهد و یا دست...

مطلب

مطلب ویژه هفته

سیر مطالعاتی پیشنهادی با موضوع معاد
IMAGE


مقدمه اعتقاد به‌ معاد جدای‌ از اعتقاد به‌ توحید نیست‌ و هرکه‌ توحید راقبول‌ کرده‌ است‌ ناچار باید معاد را هم‌ قبول‌ داشته‌ باشد و آن‌ که‌ قیامت‌ را انکار کند، در حقیقت‌ توحید را انکار کرده‌ است‌. همه پیامبران و امامان ‌(علیهم السلام‌) و همه‌ کتابهای‌ آسمانی‌- در قرآن‌ نزدیک‌ به‌ هزار آیه‌ درباره ‌معاد است‌- اعلام‌ کرده‌اند که‌ پس‌ از این‌ جهان‌ مادی‌ و خاکی و بعد از مردن‌ انسانها، جهانی‌ دیگر است‌‌ به نام‌ برزخ‌ و...